Ing. Oto Hodál
hlavný kontrolór obce Dolné Naštice
email: oto.hodal@gmail.com
Tel.: +421905538582​