Rozpočet obce na vybrané roky

Zverejňujeme rozpočet obce na vybrané roky.

Zápisnica a uznesenie z obecného zastupiteľstva 15.12.2023

Uznesenie z OZ konanného 15.12.2023 kliknite vpravo na tlačidlo “Uznesnie OZ “

Zápisnica z OZ konaného 15.12.2023  kliknite vpravo na tlačidlo “Zapisnica OZ “

Zápisnica a uznesenie z obecného zastupiteľstva 26.10.2023

Uznesenie z OZ konanného 26.10.2023 kliknite vpravo na tlačidlo “Uznesnie OZ “

Zápisnica z OZ konaného 26.10.2023  kliknite vpravo na tlačidlo “Zapisnica OZ “

Zápisnica a uznesenie z obecného zastupiteľstva 2.8.2023

Uznesenie z OZ konanného 2.8.2023 kliknite vpravo na tlačidlo “Uznesnie OZ “

Zápisnica z OZ konaného 2.8.2023  kliknite vpravo na tlačidlo “Zapisnica OZ “

Obecné zastupiteľstvo - voľba hlavného kotrolóra obce 2.8.2023 o 13:00 hod.

Pre bližie informácie o programe obecného zastupiteľstva a voľbe hlavného kontrolóra obce kliknite na “Obecné zastupiteľstvo”

Výberové konanie na funkciu hlavného kotrolóra obce

Pre bližie informácie o výberovom konaní na funkciu hlavného kontrolóra kliknite na “Výberové konanie “

Zápisnica a uznesenie z obecného zastupiteľstva 29.6.2023

Zápisnica z OZ konaného 29.6.2023  kliknite vpravo na tlačidlo “Zapisnica OZ “

Uznesenie z OZ konanného 29.6.2023 kliknite vpravo na tlačidlo “Uznesnie OZ “

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.6.2023 o 17:30 hod

Pre bližie informácie o zasadnutí obecného zastupiteľstva kliknite vpravo na tlačidlo “Pozvánka OZ “

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Pre bližie informácie o konaní volieb kliknite vpravo na tlačidlo “Informácie pre voliča “

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

z 8. júna 2023o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Záverečný účet obce Dolné Naštica za rok 2022

Záverečný účet obce Dolné Naštice za rok 2022

Individuálna výročná správa obce Dolné Naštica za rok 2022

Individuálna výročná správa obce Dolné Naštice za rok 2022

Odborne stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu záverecného účtu obce Dolné Nastice za rok 2022