Potrebujem vybaviť

Tu nájdete návody a postupy ako a čo vybaviť

Životné situácie

Služby obce Dolné Naštice poskytované svojím občanom a návštevníkom obce

Stavebná činnosť

Potrebujete vybaviť stavebné povolenie, ohlásiť zmenu využitia stavby, odstrániť stavbu, ohlásiť drobnú stavbu ? V tejto sekcii nájdete všetko potrebné.
Kliknite !

Bývanie

Potrebujete nahlásiť trvalý alebo prechodný pobyt, získať potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte ? V tejto sekcii nájdete všetko potrebné. Kliknite !

Odpady

Chcete sa dozvedieť všetko o odpadoch a odpadovom hospodárstve, ktoré zabezpečuje naša obec ? Potrebujete vediať harmonogram odvozu odpadov ? Kliknite !

Miestne dane a poplatky

Potrebujete vedieť všetko o miestných daniach a poplatkoch ? Napríklad zistiť aká je daň za psa alebo miestna da§ ? Kliknite !

Životné prostredie

Potrebujete informácie o životnom prostredí v našej obci ? Napríklad o kvalite ovzdušia, starostlivosti o zeleň ? Kliknite !

Odkaz pre starostu

Chcete niečo odkázať starostovi ? Máte pre neho správu, podnet a chcete to poslať anonymne ? Tu tak môžete urobiť. Klknite !